Verplicht aanleveren Voedsel Keten Informatie (VKI) per 1 januari 2009

Vanaf 1 januari 2009 zijn veehouders verplicht krachtens Verordening (EG) nr. 853/2004 Voedselketeninformatie met de dieren mee te geven naar de slachterij. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft aangegeven dat vleeskalveren die vanaf 1 januari 2009 op slachterijen worden aangeleverd zonder Voedselketeninformatie niet kunnen worden geslacht.
Per 1 januari 2010 moet het VKI-formulier ten minste 24 uur vóór de slacht van de koppel(s) op de slachterij aanwezig zijn.

Dit betekent dat naast de gebruikelijke documenten ook een formulier VKI dient te worden ingevuld.